• Temat miesiąca
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich od 26 kwietnia 2023 r. – wymiar, zasady udzielania, ustalanie prawa do zasiłku (11)
   Obowiązująca od 26 kwietnia 2023 r. nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła duże zmiany w urlopach rodzicielskich. W ich wyniku zwiększono o 9 tygodni wymiar urlopu rodzicielskiego o nieprzenoszalną na drugiego rodzica część urlopu. Ma to wpłynąć na większe niż dotychczas wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego także przez mężczyzn.
 • Prawo pracy
  • Zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu terminowych umów o pracę od 26 kwietnia 2023 r. (12)
   Nowelizacja Kodeksu pracy, która obowiązuje od 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła wiele zmian w zakresie zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalny okres, na jaki może zostać zawarta z pracownikiem umowa na okres próbny, uzależniony jest od planowanego czasu trwania jego kolejnej umowy o pracę u tego pracodawcy. Nowością jest również obowiązek uzasadniania i konsultowania ze związkami zawodowymi wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.
 • Wynagrodzenia
  • Obliczanie wynagrodzenia za pracę za część miesiąca – zasady postępowania (23)
   Osoby zajmujące się zagadnieniami z obszaru kadr i płac bardzo często spotykają się z koniecznością uwzględniania przy rozliczeniach płacowych nieobecności pracowników w pracy. Wymuszają one dokonywanie odpowiednich przeliczeń, których celem jest przede wszystkim właściwe ustalenie kwoty wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Wybór prawidłowego schematu obliczeniowego uzależniony jest od rodzaju nieobecności pracownika.

 Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz