• Temat miesiąca
  • Ustalanie składki wypadkowej od 1 kwietnia 2023 r. (13)
   Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe w nowym okresie składkowym trwającym od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. pozostaną w tej samej wysokości co dotychczas. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy nie zmieniają się kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności. Kategorie te ustalane są raz na 3 lata. Zmiany mogą wystąpić u tych płatników, którym wysokość składki wypadkowej ustala indywidualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Prawo pracy
  • Praca zdalna okazjonalna – warunki stosowania (17)
   Wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie wynosi nie więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym. Jest on niezależny od okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymiaru czasu pracy pracownika oraz liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje pracę w tym trybie.
 • Wynagrodzenia
  • Ustalanie ryczałtu za prąd i Internet dla pracownika zdalnego po zmianach od 7 kwietnia 2023 r. (24)
   W przypadku pracy zdalnej (innej niż okazjonalna) jednym z ważnych obowiązków pracodawcy jest ponoszenie kosztów energii elektrycznej i Internetu, niezbędnych do wypełniania obowiązków służbowych „na odległość”. Może to następować m.in. w formie ryczałtu, a zasady jego obliczania powinny zostać określone w wewnątrzzakładowym regulaminie, porozumieniu lub poleceniu wykonywania pracy zdalnej.

 Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz