• Temat miesiąca
  • Od 1 stycznia 2023 r. profil PUE ZUS będzie obowiązkowy dla płatników składek (12)
   Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek, niezależnie od tego, czy składki opłacają tylko za siebie czy również za pracowników, będą mieć obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotychczas obowiązek ten dotyczył jedynie płatników składek, którzy rozliczali powyżej 5 osób.
 • Prawo pracy
  • Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników będących cudzoziemcami (15)
   Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia akt osobowych dla każdego pracownika, także będącego cudzoziemcem. Ich zakres określają przepisy prawa pracy. Pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych cudzoziemca dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie. Dotyczy to takich dokumentów jak zezwolenie na pracę czy zawiadomienie PUP o powierzeniu pracy Ukraińcowi.
 • Wynagrodzenia
  • Termin, zasady i forma wypłaty wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych (22)
   Kwestie wynagrodzenia, terminu i formy płatności w przypadku umów cywilnoprawnych powinny zostać ustalone w danej umowie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych, np. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przypadku umów zlecenia.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz