• Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016
 • CHEM-SAFETY-EXPO po raz pierwszy w Targach Kielce
 • Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD
 • Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie
 • XIII Edycja Warsztatów EVISA
 • Wypadki na budowach
 • Wywiad z Józefem Witczakiem, wiceprezesem Zarządu Głównego oraz Prezesem Oddziału Radom OSPSBHP
 • Zarządzanie BHP
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych - część I
  • Piaskowanie - Tematyczna Lista Kontrolna
 • BHP w Budownictwie
  • Nowelizacja Kodeksu pracy - łączenie urlopu rodzicielskiego  pracę
  • Wytyczne dotyczące oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników zawierających substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac przy maszynach i urządzeniach rolniczych
 • BHP w praktyce
  • Środki ochrony roślin - zagrożenia