• Komentarz PRZYJACIELA (3)
 • Temat z okładki:
  • Czas pracy osób niepełnosprawnych - czy to się opłaca? (5)
 • Wywiad
  • Wywiad z Mariuszem Barczakiem, Wiceprezesem Zarządu Fundacji "Normalna Przyszłość" (7)
 • Zarządzanie BHP
  • Prace spawalnicze - tematyczna lista kontrolna (9)
  • Bezpieczeństwo uczniów w szkole (13)
 • Prawo
  • Dokumentacja powypadkowa (16)
  • SEKA wyjaśnia
   • Dni wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem (19)
   • Wózki jezdniowe unoszące - wymagania (20)
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla ręcznych prac transportowych (22)
 • Biblioteka (26)
 • BHP w praktyce
  • Hałas - mierzalny czynnik szkodliwy w środowisku pracy; ale czy zawsze kłopotliwy w prewencji? Cz. II (27)
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Substancje niebezpieczne (łatwopalne)) w zakładach produkcyjnych - zapobieganie zagrożeniom pożarowym (33)
 • Na sali sądowej
  • Przetwarzanie danych pracownika (35)
 • Wypadki
  • Prace na wysokości przy wykorzystaniu wózka widłowego i ładowarki (37)
 • Współpraca (40)
 • Nowości (41)
 • Prezentacje (43)
 • Aktualności (45)
 • atesto.pl prezentuje (49)
 • Informacja prasowa (51)
 • PRZYJACIEL radzi i odpowiada (54)