• Temat numeru: Nowości w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
  Trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień. Co zakłada?
 • Zmiany w ustawie Prawo wodne
  Znowelizowana ustawa Prawo wodne ma na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Czego dotyczą zmiany?
 • Czy musisz mieć ADR do załadunku odpadów niebezpiecznych wózkiem widłowym
  Pytanie: Jesteśmy wytwórcą odpadów, w tym odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Nie transportujemy jednak tych odpadów niebezpiecznych, a jedynie ładujemy wózkiem widłowym na samochód ciężarowy odbiorcy, który ma ADR. Czy do samego załadunku odpadów na wózki powinniśmy mieć ADR? Jeżeli tak, to dla których rodzajów odpadów?
 • Jakie są zasady wykorzystania przeterminowanych produktów paszowych
  Pytanie: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania przeterminowanych produktów z grupy dodatków paszowych (PKWiU 10.91.10.0). Czy takie produkty mogę wykorzystać w gospodarstwie rolnym jako nawóz?
 • Dotacje z programu Czyste powietrze Plus
  Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Wnioski w ramach programu Czyste powietrze Plus można składać od 15 lipca.
 • Kompromis w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zgodnie z nim lokalne społeczności będą mogły zdecydować o możliwości lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Dotyczy to także odblokowania możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni.
 • Modyfikacja przepisów o odbiorze odpadów ze statków
  Dnia 14 września 2022 r. wejdzie w życie ustawa z 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków. Opracowanie nowych przepisów było konieczne z powodu licznych zmian, które wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883.
 • Zwolnienie z ewidencji odpadów a sprawozdawczość
  Pytanie: W ramach swojej jednoosobowej działalności wprowadzam do obrotu produkty w opakowaniach, a co za tym idzie − jestem zarejestrowany w BDO. Odpady z działalności wytwarzam w takiej ilości i rodzaju, że podlegam zwolnieniu z prowadzenia ewidencji odpadów. Czy muszę w takim przypadku składać roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach?
 • Obowiązki właściciela zbiornika ziemnego na opady
  Pytanie: Zakład przemysłowy odprowadza wody opadowe z terenu utwardzonego przez separator do wykopanego zbiornika ziemnego na swoim terenie. Jakie uwarunkowania prawne wiążą się z takim zbiornikiem?
 • Poznaj zasady, które obowiązują podczas wycinki drzew pod inwestycje
  Usunięcie drzewa w celu realizacji inwestycji wymaga uzyskania zezwolenia, co regulują przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Co jeszcze musisz wiedzieć?
 • Dostępne są już dotacje z programu LIFE
  W maju 2022 roku Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach międzynarodowego programu LIFE. Program LIFE jest jedynym bezpośrednim programem UE, który zajmuje się dofinansowaniem projektów z zakresu ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej realizowanych w krajach członkowskich UE. Dofinansowanie pojedynczego projektu to przeciętnie od kilku do kilkudziesięciu milionów euro.
 • Zabezpieczenie roszczeń w kontekście działalności odpadowej
  Wielu przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów musi borykać się z ustanowieniem tzw. zabezpieczenia roszczeń. W artykule poruszamy ciekawe zagadnienia dotyczące tej tematyki.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment