• Temat numeru: Nie zapomnij o sprawozdaniu do Głównego Urzędu Statystycznego!
  Obowiązek sprawozdawczy do Głównego Urzędu Statystycznego wynika z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej i dotyczy przekazywania w sposób jednorazowy, systematyczny lub okresowo, nieodpłatnie dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w odpowiednim formacie i terminie oraz według zasad określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi nawet pozbawienie wolności!
 • Co się zmieniło w funkcjonalności systemu BDO
  W wersji produkcyjnej systemu BDO zostały wprowadzone w ostatnim czasie aktualizacje, które mają ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z niego. Co zostało zmienione?
 • Kolejny projekt zmian ustawy o odpadach
  W dniu 15 września 2021 r. do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest po pierwszym czytaniu. Jakie kolejne zmiany są planowane?
 • Jakie zmiany się szykują w sprawie komunalnych osadów ściekowych
  Na stronie Komisji Europejskiej można zapoznać się z aktualną wersją projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych, uwzględniającą uwagi wniesione w ramach uzgodnień i konsultacji publicznych. Sprawdź, co się zmieni.
 • Do 28 lutego masz czas na złożenie sprawozdania do KOBIZE
  Do końca lutego każdego roku kalendarzowego należy złożyć raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (będącego w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska). W przypadku błędnie złożonego sprawozdania może grozić Ci kontrola WIOŚ!
 • Wylicz opłaty za usługi wodne na przykładzie
  Przedsiębiorstwo ma powierzchnię powyżej 3500 m2 – tereny zielone stanowią 55,6%, natomiast tereny zielone razem z dachami – 74,81%. W tę powierzchnię wsiąkają wody opadowe i roztopowe. Woda ta jest zagospodarowywana na własnej działce na terenach nieutwardzonych. Natomiast z części utwardzonej woda jest odprowadzana razem ze ściekami do zakładowej oczyszczalni i po oczyszczeniu odprowadzana do rzeki, na co zakład ma pozwolenie. Czy należy uiszczać opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji?
 • Produkt uboczny a recykling wewnętrzny to nie to samo
  Pytanie: Proszę o wytłumaczenie, jaka jest różnica między produktem ubocznym a recyklingiem wewnętrznym. Czy, aby prowadzić te procesy potrzebne są jakieś zezwolenia?
 • Zmiany prawne
  • Nowe pozwolenie czy wniosek aktualizacyjny do BDO
   Pytanie: Firma "X" wytwarza odpady w związku z eksploatacją instalacji do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych i jest wpisana do rejestru BDO tylko w dziale XI . Starosta wydał pozwolenie 5 maja 2017 roku na czas określony do 5 maja 2027 roku. W pewnym momencie działalności firma "X" zaczęła wytwarzać  dodatkowo jeszcze jeden odpad 15 01 03 w postaci zużytych palet i nie został ujęty w pozwoleniu od Starosty, dodam że ten odpad nie powstaje w wyniku eksploatacji instalacji.  Czy firma "X" musi zgłosić się do Starosty o wydanie nowego/aktualizacji pozwolenia, czy powinna złożyć wniosek aktualizacyjny w rejestrze BDO.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment