• Temat numeru: Czy JPK połączyło się z BDO
  Jak będzie wyglądało podpięcie faktur z JPK do BDO? Kto będzie musiał to wprowadzać?
 • Sprawdź, co się zmieniło w ustawie o odpadach
  Dnia 23 września 2021 roku weszła w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Dowiedz się, co uległo zmianie.
 • Zmiany w Prawie wodnym w zakresie zgody na wprowadzanie ścieków
  Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie będą już mogły odmówić wydania zgody na wprowadzanie ścieków. 10 września 2021 roku weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo wodne, zgodnie z zapisami której, przedsiębiorstwa wod-kan nie będą już mogły odmówić wydania zgody na wprowadzanie do ich instalacji kanalizacyjnych ścieków przemysłowych. Sprawdź, jakie są odstępstwa od tej reguły!
 • Aktualne wymagania dla magazynowania odpadów
  Magazynowanie odpadów musi odpowiadać szeregowi wymagań przewidzianych prawem, aby mogło zostać uznane za prawidłowe. Istotne znaczenie mają także wymagania przeciwpożarowe wprowadzone w 2020 r. rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów oraz wymogi zawarte w rozporządzeniu ministra klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Procedura informowania międzynarodowego przemieszczania odpadów (MPO)
  Transgraniczne przemieszczanie odpadów wiąże się z dopełnieniem przez wszystkie podmioty szeregu formalności, o ile chcą one uniknąć ewentualnej odpowiedzialności karnej, jaka grozi za transport odpadów bez stosownych kwitów.
 • Zawracany element do produkcji – odpad czy nie
  Pytanie: W związku z wytwarzaniem elementów z PC/ABS powstają wadliwe produkty, które mielimy w młynku na terenie zakładu, a otrzymany przemiał ponownie trafia do wtryskarek. Z decyzji na wytwarzanie odpadów mamy taki proces uwzględniony. Czy taki proces to recykling? Którego rodzaju odpadów dotyczy: 07 02 13 czy 15 01 02? Czy potrzebna jest dodatkowa decyzja na przetwarzanie odpadu/recykling?
 • Czy można sprzedać worki po zużytym granulacie
  Pytanie: Kupujemy granulat w workach 1-tonowych (big bag). Czy możemy je potem sprzedać innej firmie jako opakowanie wielorazowe, bez wszystkich formalności w BDO? Robimy tak z paletami. Firma nabywająca worki nie ma pozwolenia na skup odpadów, ale naszym zdaniem te worki nie są odpadem, tylko opakowaniem wielokrotnego użytku, tyle że nie oddawanie go do dostawcy jest mniej opłacalne niż sprzedawanie.
 • Importujesz oleje i smary na własny użytek? Nie zapomnij się z tego rozliczyć!
  Pytanie: Sprowadzamy z zagranicy z terenu Unii Europejskiej i spoza UE niewielkie ilości olejów smarowych i smarów, które są wykorzystywane na nasz własny użytek (do utrzymania ruchu). Wobec powyższego chciałbym się dowiedzieć, czy ciążą na nas jakieś obowiązki z tytułu „Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” oraz „Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”. Jeśli tak, to czy mamy obowiązek podawać do organizacji odzysku (z którą mamy podpisaną umowę) zarówno masę opakowań (w które są zapakowane oleje i smary), jak i masę olejów i smarów (zgodnie z zał. 4a ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej) wprowadzonych do kraju na własny użytek?
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz 

Komentarze obsługiwane przez CComment