• Temat numeru: Elektroniczne zgłoszenie interwencji – nowe narzędzie GIOŚ
  Na stronie internetowej www.gios.gov.pl pojawiła się możliwość zgłoszenia kontroli interwencyjnej. W końcu organ ochrony środowiska wysłuchał postulatów społeczeństwa i postanowił iść z duchem czasu.
 • Przepisy ROP jednak od stycznia 2023 r.?
  Po długim oczekiwaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wdrożenie w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów, znalazł się w wykazie pracy Rady Ministrów. Prace nad projektem są zaplanowane na III lub IV kwartał tego roku, a to oznacza, że przepisy w ostatecznym kształcie nie wejdą 1 stycznia 2022 roku, tak jak wcześniej zakładano.
 • Jak pracuje WIOŚ w czasie pandemii
  Każdy WIOŚ na swojej stronie internetowej zamieścił informacje na temat pracy w trakcie trwania epidemii COVID-19. Ustalenia te zależą indywidualnie od włodarzy. I tak, niektóre urzędy funkcjonują w miarę normalnie, tzn. przyjmują petentów z zachowaniem zasad ochrony przed COVID-19, a inne skupiły się na pracy w terenie. W czasie pandemii COVID-19 nie zmieniła się praca WIOŚ w zakresie przeprowadzanych kontroli planowych, inwestycyjnych i interwencyjnych. Zmiany nastąpiły jedynie w przypadku niektórych zasad funkcjonowania i przyjmowania petentów w urzędach.
 • Ścieki bytowe – czy można je rozsączać w obrębie zakładu
  Czy ścieki przemysłowe zawierające w swoim składzie ścieki komunalne (bytowe) z zakładu po oczyszczeniu mogą zostać rozsączane po terenach zielonych zakładu? Czy potrzebne jest na to pozwolenie czy jakaś zgoda wodno-prawna? Czy od takiego rozsączania ścieków oczyszczonych ponoszona jest jakaś opłata?
 • Kwestia sporna ws. potwierdzenia transportu w BDO
  W myśl art. 69 ust. 1a ustawy o odpadach kierujący pojazdem, którym są transportowane odpady, w trakcie przewozu ma obowiązek mieć potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów (KPO) ze stanem rzeczywistym. Pojawiają się jednak różne interpretacje, czy takie potwierdzenie może być okazane w trakcie kontroli w formie elektronicznej (np. na komputerze lub tablecie).
 • Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane – praktyczne wskazówki
  Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, musi spełniać wymagania szeregu artykułów ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ), ustawy o odpadach, oraz ustawy Prawo wodne. Jeżeli dokumentacja nie spełni wymogów prawnych, inwestor będzie wzywany przez organ prowadzący do jego uzupełnienia, a cała procedura wydawania pozwolenia znacznie się przedłuży.
 • Czy można sprawdzić, jaki wpis w BDO ma inna firma
  Pytanie: W jaki sposób sprawdzić, zakres działalności firmy w Bazie danych o odpadach (np. jakie ilości może zbierać, przekazywać itp.)? W Bazie mogę znaleźć tylko kody odpadów, nie mogę doszukać się konkretnej ilości.
 • 5 pytań do rozporządzenia ws. magazynowania odpadów
  W artykule znajdziesz 5 pytań i odpowiedzi zadanych przez naszego stałego czytelnika do rozporządzenia ministra klimatu z 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (dalej: rozporządzenie). Przeczytaj koniecznie!
 • Od 3 lipca nowe oznakowanie produktów jednorazowych
  Konsumenci często wyrzucają produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w niewłaściwy sposób. Dlatego też wprowadzony został wymóg oznakowania opakowań tych produktów. Z nowych oznaczeń konsumenci dowiedzą się, że produkt zawiera w składzie tworzywa sztuczne.
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment