• Temat numeru: Uwaga! Nowy projekt zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska
  W Rządowym Centrum Legislacji analizowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zawarte w nim dotyczą stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
 • Czy możesz przekazać dostęp do BDO firmie zewnętrznej
  Dostęp do konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami może mieć kilku użytkowników. Każdy z nich zaloguje się przy użyciu indywidualnych danych, a sposób logowania jest zależny od funkcji, jaką użytkownik ma przypisaną. Może to być „użytkownik główny” lub „użytkownik podrzędny”.
 • Czym są BAT-y i jakich instalacji dotyczą
  BAT (Best available technology) to tzw. dokumenty „Najlepszych dostępnych technik” służące określaniu maksymalnych emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych, przede wszystkim wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 • Jesteś stroną postępowania lub organizacją ekologiczną? Dowiedz się, jakie masz prawo
  Ustawy: z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  są kluczowymi zbiorami przepisów, których powinien przestrzegać organ w zakresie informowania, udzielania informacji czy podawania do publicznej wiadomości informacji przeznaczonych dla społeczeństwa, a tym samym są kluczowymi dla indywidualnych osób, organizacji czy przedsiębiorców chcących mieć dostęp do dokumentów w sprawach, którymi są zainteresowani.
 • Nowa opłata produktowa – z jakim kosztem się musisz liczyć
  Od lipca br. do opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych konsumentom ma być doliczana opłata produktowa. Niektórych produktów z tworzyw sztucznych nie będzie można już sprzedawać. To założenia nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Nowelizacja ustawy powstała, by zmniejszyć ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.
 • Czy można skorygować KPO w BDO
  Pytanie: Przyjechało do mnie auto z innym numerem rejestracyjnym niż z awizowanym w BDO. W trasie nastąpiła wymiana ciągnika z powodu awarii. Czy mogę przyjąć KPO i wpisać w informacjach wymianę ciągnika oraz podać właściwy numer rejestracyjny, czy też firma musi wycofać kartę i wystawić nową (nawet jeśli to było 5 km przed miejscem prowadzenia działalności). Proszę o informację, jak najwłaściwiej postąpić.
 • MPD wystawione „na siedzibę” – czy jest to prawidłowe
  Pytanie: Chcieliśmy zacząć współpracę z nową firmą. Powstała jednak różnica co do BDO. Otrzymaliśmy skan decyzji tej firmy i już chcieliśmy wysyłać auta, ale przy tworzeniu KPO okazało się, że MPD (miejsce prowadzenia działalności) jest tylko wystawiony w ramach siedziby. Natomiast w decyzji oznaczenie miejsca zbierania odpadów jest inne niż siedziba. Upieram się, że w BDO należy wprowadzić to miejsce przez profil zaufany, firma zaś, że mogę wpisać informację o adresie. Czy mam rację? Wstrzymaliśmy działania, gdyż chciałbym upewnić się co do ich słuszności.
 • Świadczymy usługi u klienta – kto jest odpowiedzialny za odpady
  Pytanie: Firma prowadzi usługę w zakresie montażu pomp w gospodarstwach domowych; co ma zrobić z odpadami typu karton, paleta, folia? Nie ma decyzji w zakresie magazynowania odpadów, dlatego nie może tego zawieźć do siebie. Co z paletami, które ewentualnie da się odsprzedać?
 • Jak postępować ze zużytymi bateriami i świetlówkami
  Pytanie: Co przedsiębiorstwo ma robić z bateriami, świetlówkami. Rozumiem, że trzeba je magazynować w oddzielnych pojemnikach oznakowanych kodem. Ale czy te baterie można zawieźć np. do sklepu i tam wyrzucić do specjalnych pojemników?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment