Służba Pracownicza 2013/08

 • Polityka rodzinna
  • Wydłużenie urlopów związanych z rodzicielstwem (1)
   Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego; Urlop rodzicielski; Urlop z tytułu przysposobienia; Urlop macierzyński i wychowawczy; Prawo do świadczeń; Dla kogo zmiany; Zmiany w innych ustawach - urlopy dla służb mundurowych, urlopy dla nauczycieli; Wpłaty na PFRON; Zmiany dla bezrobotnych
  • Zasiłki macierzyńskie po wprowadzeniu urlopów rodzicielskich (5)
   Urlop i zasiłek macierzyński - dodatkowy urlop i zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński, urlop przed porodem - tylko dobrowolnie, gdy dziecko zostaje w szpitalu; Przyjęcie dziecka na wychowanie - urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński dla rodziców przysposabiających; Nietypowe zatrudnienie - praca tymczasowa; Poród po ustaniu ubezpieczenia; Dziecko urodzone na wychowawczym; Macierzyński dla ojca; Wysokość zasiłku macierzyńskiego; Składki na urlopie macierzyńskim; Składki na wychowawczym od zasiłku macierzyńskiego; Łączenie urlopów z częściową pracą; Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych nie będących pracownikami; Okresy przejściowe
 • Komunikacja społeczna
  • Nowości w prawie telekomunikacyjnym (16)
   Rozdział funkcjonalny przymusowy; Rozdział funkcjonalny dobrowolny; Usługi telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych; Zmiana i przeniesienie numeru; Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych; Bezpieczeństwo sieci i usług; SPAM-y na celowniku
 • Prawo pracy
  • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (23)
   Granice egzekucji z wynagrodzenia; Podstawa prawna egzekucji sądowej; Postępowanie egzekucyjne w świetle k.p.c.; Podział sumy uzyskanej z egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Egzekucja administracyjna
  • Zerwanie związku z pracą pozbawia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (29)
   Związek z pracą; Czynności sprzeczne z zakresem obowiązków; Wokół nietrzeźwości pracownika; Sądowe dochodzenie świadczeń; Zerwanie związku z powodu alkoholu
 • Unia Europejska
  • Wspólnota pazernych (IV str. okładki)
 • Lektury
  • Twarze polskiego biznesu (13)
   Księgowy jako krętacz; Biznes etyczny jest niekonkurencyjny; Granica przyzwoitości