Służba Pracownicza 2013/06

 • Samorząd lokalny
  • Nowe zasady gospodarowania odpadami (1)
   Obowiązki gmin; Procedury i opłaty; Po pierwsze - segregacja; Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; Sprawozdawczość i kary
 • Prawo pracy
  • Sprawy pracownicze w spółkach prawa handlowego (9) Członkowie zarządu a stosunki pracownicze; Ustanie stosunku pracy członka zarządu; Prawa i obowiązki członków zarządu; Wspólnik (akcjonariusz) a pracownik spółki
  • Przeszukanie pracownika (13)
   Pytanie o podstawę prawną; W świetle orzecznictwa; Przesłanki legalności; Obowiązujące standardy; Skutki odmowy poddania się przeszukania
  • Różnice między umową na czas określony i na czas wykonania określonej pracy (17)
   Umowa na czas określony; Umowa na czas wykonywania określonej pracy; Różnice między umowami
 • Służby mundurowe
  • Orzekanie o inwalidztwie żołnierzy zawodowych (19)
   Właściwość wojskowych komisji lekarskich; Kierowanie do wojskowych komisji lekarskich; Orzekanie
 • Unia Europejska
  • Śmieci górą w miastach (IV str. okładki)
 • Lektury
  • Kodeks bez przyzwolenia (7)
   Sprawdzone metody; Rząd (koalicyjny) jest ostrożny; Posłowie (PO) idą na całość; Gęba zachłanności i stosunek zależności; Poeta na etacie
 • Francuski system zabezpieczenia społecznego (wkładka) I-XVI)
  System powszechny; Choroba; Macierzyństwo; Emerytura; Inwalidztwo; Renta rodzinna; Wypadki i choroby zawodowe; Zasiłek pogrzebowy; Świadczenia rodzinne; System ubezpieczeń z tytułu bezrobocia; Pomoc społeczna; Opieka długoterminowa