Służba Pracownicza 2013/03

 • Zasady zatrudniania dzieci do 16 roku życia
  W Polsce legalne zatrudnianie dzieci stanowi rzadkość; prawo dopuszcza to w nielicznych przypadkach. Jakie to przypadki i jakimi są określone regulacjami, a także jakie są konsekwencje nieprzestrzegania unormowań w tych sprawach?
 • Nawiązanie stosunku pracy z członkiem zarządu spółki Najpopularniejszą formą zatrudnienia członków zarządu w spółkach kapitałowych jest umowa o pracę. Jednak prawidłowe nawiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu bywa źródłem wielu wątpliwości. Dotyczy to zwłaszcza zasad reprezentowania spółki przy zawieraniu tych umów oraz skutków wadliwego jej reprezentowania.
 • Damski biznes
  Mimo daleko idących zmian kulturowych i formalnego zrównania (w większości krajów) praw mężczyzn i kobiet, kobiety na rynku pracy mają wciąż pozycję słabszą niż mężczyźni. Jak kobiety radzą sobie w biznesie? Kilka ważnych wniosków wyłania się z raportu "Przedsiębiorczość kobiet w Polsce".
 • Nowe świadczenie "specjalny zasiłek opiekuńczy" i inne zmiany
  Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uregulowała dwie istotne kwestie. Pierwsza dotyczy zmiany w katalogu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - wymuszona orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego i oczekiwana przez zainteresowanych, a druga to wprowadzenie nowego rodzaju pomocy - specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest jednym ze świadczeń przysługujących w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i udzielana jest w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W celu skorzystania z takiej opieki - pacjenci, u których doszło do pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, mogą zgłosić się do dowolnie wybranej placówki udzielającej tego typu świadczeń.
 • EESSI - przyszłością koordynacji unijnego zabezpieczenia społecznego
  EESSI to informatyczny europejski System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, który zgodnie z założeniami powinien zostać uruchomiony w dniu 1 maja 2014 r. Celem systemu jest przyspieszenie i ułatwienie wymiany różnych danych między instytucjami ds. zabezpieczenia społecznego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii i Szwajcarii.
 • Koordynacja unijna
  Na tle realizowanych przez ZUS przepisów unijnych rozporządzeń proponujemy naszym czytelnikom wyjaśnienie regulacji dotyczących odzyskiwania nienależnie pobranych świadczeń w drodze potrąceń z zagranicznych świadczeń przysługujących z instytucji innych państw członkowskich UE/EFTA. Zjawisko nienależnie pobranego świadczenia wstępuje bowiem - w wyniku błędów, pomyłek i oszustw - we wszystkich państwach członkowskich.
 • Pomoc finansowa dla dziecka policjanta zmarłego w związku ze służbą
  Przepisy ustawy o Policji normują nie tylko problematykę związaną z pełnieniem służby w Policji. Zawierają też regulacje z zakresu pomocy socjalnej wynikającej ze specyfiki służby w państwowych formacjach zbrojnych, w tym także świadczeń należnych rodzinie w razie śmierci policjanta mającej związek z pełnioną służbą.
 • Kto płaci za kryzys?
  Tym razem proponujemy przyjrzenie się unijnym wynagrodzeniom, ale nie wynagrodzeniom w ogóle i nie wynagrodzeniom minimalnym, lecz wynagrodzeniom pracowników nisko zarabiających, tj. dolnej części klasy średniej.