Służba Pracownicza 2013/01

 • Prawo pracy
  • Ustalanie czasu pracy w 2013 roku (1)
   Obliczanie wymiaru czasu pracy; Wymiar czasu pracy na 2013 r.; Systemy czasu pracy; Odpoczynek dobowy i tygodniowy; Doba pracownicza
  • Stosunek pracy - najczęstsze nieprawidłowości (6)
   Kluczowe pojęcia: stosunek pracy i umowa o pracę; Uchybienia dotyczące formy umowy o pracę; Brak potwierdzenia na piśmie warunków umowy; Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia; Zmiana warunków zatrudnienia; Rozwiązywanie umów.
 • Zatrudnienie
  • Zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce (14)
   Obowiązki podmiotu zatrudniającego; Odpowiedzialność przedsiębiorców zatrudniających; Ochrona roszczeń pracowniczych nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców; Nowe przestępstwa - surowe sankcje
 • Warunki pracy
  • Pomoc socjalna z ZFŚS (17)
   Dobry regulamin to podstawa; Oświadczenie czy potwierdzenie
 • Polityka rodzinna
  • Zmiany w tzw. becikowym (21)
   Zakres nowelizacji; Sposób obliczania dochodu rodziny; Zasady postępowania; Weryfikacja wysokości kwot świadczeń i kryteriów dochodowych
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Świadczenia chorobowe na przełomie roku (23)
   Z praktyki wynika, że pracodawcy wypłacający świadczenia chorobowe miewają problemy i wątpliwości dotyczące prawidłowej wypłaty tych świadczeń szczególnie wówczas, gdy pracownicy chorują na przełomie roku i część ich zwolnienia lekarskiego obejmuje grudzień bieżącego roku, a pozostała część styczeń roku następnego. Wyjaśniamy zatem, jakie reguły należy stosować w takiej sytuacji.
  • Wznowienie postępowania w sprawie emerytalno-rentowej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (25)
   Wznowienie postępowania przed ZUS; Wznowienie postępowania przed sądem;
 • Służby mundurowe
  • Nowe zasady przyznawania wojskowych świadczeń emerytalnych (28)
   Dla kogo nowe emerytury; Ile wyniesie emerytura; Emeryt powołany do służby
 • Pomoc i integracja społeczna
  • Po weryfikacji kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (31)
   Skutki zmian dla klientów pomocy społecznej; Nadzwyczajny tryb zmiany dotychczasowej decyzji
 • Unia Europejska
  • Polskie koszty pracy (30)
  • Lektury - Praca po znajomości (12)