Służba Pracownicza 2012/12

 • Prawo pracy
  • Swoboda kontraktowa stron przy zawieraniu umów na czas określony (1)
   Kodeksowa istota umowy o pracę na czas określony; Dopuszczalna długość umowy; Interesy stron umowy; Sądowa kontrola; Co na to ustawodawca?
  • Ochrona zatrudnienia działaczy związkowych (6)
   Kto korzysta z ochrony; Limity chronionych; Czas trwania ochrony; Ochrona w warunkach szczególnych
 • Prawo podatkowe.
  • Koszty uzyskania przychodów pracodawców (12)
   Związki kosztu z przychodem; Koszty będące kosztami uzyskania przychodów; Koszty socjalne; Koszty ubezpieczenia; Koszty szkoleń
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Rozliczanie przychodu uprawnionych do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (17)
   Dwa warianty rozliczenia; Wybór korzystniejszego rozliczenia; Skutki rozliczenia przychodu
  • Zasiłki chorobowe w 2013 roku (21)
 • Warunki pracy
  • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (22)
   Zasiłek chorobowy; Świadczenie rehabilitacyjne; Zasiłek wyrównawczy; Jednorazowe odszkodowanie dla pracownika; Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny; Renta z tytułu niezdolności do pracy; Renta szkoleniowa; Renta rodzinna; Dodatek pielęgnacyjny; Pokrycie kosztów leczenia; Wyłączenia prawa do świadczeń
 • Unia Europejska
  • Z pola na talerz (28)
 • Lektury
  • System, czyli korupcja w pastylce (10)
   Instytucjonalna infrastruktura "smarowania"; Kto jest "umoczony"? Trzeci sektor też chory
 • Zmiany w systemie emerytalnym wprowadzone w latach 2011-2012 (wkładka)
  • Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (I-XII)
   Sukcesywne podwyższanie wieku emerytalnego; Konsekwencje wydłużenia wieku emerytalnego; Przedłużenie wypłaty świadczeń przyznanych do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego; Podwyższenie stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do emerytury minimalnej; Wydłużenie do 25 lat okresu opłacania składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne; Zmiana sposobu uwzględniania w wysokości renty tzw. okresu hipotetycznego; Nowość - emerytura częściowa; Zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę; Zmiany w zakresie nabywania praw emerytalnych z tytułu pracy w szczególnych warunkach; Emerytura obliczana częściowo według starych i nowych zasad; Dobrowolne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Rolnicy; Sędziowie i prokuratorzy
  • Ustalanie kapitału początkowego po zmianach od dnia 23 września 2011 r. (XII-XVI)
   Istota i zasady ustalania kapitału początkowego; Zmiany w zasadach ustalania kapitału początkowego; Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego; Waloryzacja kapitału początkowego; Kto może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 • Spis treści "służby Pracowniczej" za 2012 rok (29)