Służba Pracownicza 2012/04

 • Administracja i cyfryzacja
  • Zmiany w sposobie ogłaszania prawa (1)
   Zamiast biblioteki - strona internetowa; Organy wydające dzienniki urzędowe; Obecny tryb ogłaszania aktu normatywnego; Przechowywanie aktów i ich udostępnianie; Zmiany w powoływaniu aktów normatywnych; Teksty jednolite zamiast ujednoliconych.
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Odpowiedzialność wspólników spółek za nieuiszczone składki na ubezpieczenia (4)
   Za co odpowiada wspólnik?; Ważna przesłanka: bezskuteczność egzekucji; Zakres odpowiedzialności wspólnika; Odpowiedzialność osobista i solidarna; Do kiedy decyzja?; Przed sądem 
 • Działalność gospodarcza
  • Redukcja części obowiązków obywateli i przedsiębiorców (7)
   Zmiany w prawie pracy; Zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych; Zmiany w prawie działalności gospodarczej; 22 ustawy, które zmieniono 
 • Warunki pracy
  • Zfśs w 2012 roku (13)
   Wysokość odpisów na Fundusz w 2012 r.; Tworzenie zfśs - system powszechny; Naliczenie odpisu na 2012 r.; Najczęściej zadawane pytania 
 • Prawo pracy
  • Dręczące kwestie prawa pracy (17)
   Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy; Elektroniczne wypowiedzenie?; Zasadność wypowiedzenia umowy bezterminowej; Przekroczenie terminu odwołania od wypowiedzenia; Ustalanie okresów zatrudnienia; Kontrolowanie pracowników; Czas pracy; Wynagrodzenie za pracę 
 • Służby mundurowe
  • Związkowa ochrona prawna dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (29)
 • Unia Europejska
  • Turystyka wychodzi z dołka? (IV st. okładki)
 • Lektury
  • Za kulisami lobbingu (26)
   Lobbing a korupcja; Patologie; Partyjna kolonizacja państwa