Służba Pracownicza 2014/12

 • Prawo Pracy
  • Roszczenia pracownika z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych (1)
   Żądania niemajątkowe; Roszczenia majątkowe pracownika; Kto, co i w jaki sposób ma udowodnić; Przeciwko komu można wystąpić z roszczeniami; Do którego sądu wnieść pozew
  • Zalety i wady umowy na czas wykonywania określonej pracy (5)
   Umowa o pracę zawarta na czas wykonywania określonej pracy pozwala pracodawcy na zatrudnienie pracownika dokładnie na okres realizacji konkretnego zadania zapisanego w umowie. Pracodawca nie ma więc kłopotów z rozwiązaniem takiej umowy, jeśli zakończy się już wykonywanie umówionej prac. Zasadniczo nie może jednak jej wcześniej wypowiedzieć.
  • Bezpodstawne wzbogacenie a stosunki pracownicze (7)
   Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 300 k.p., do spraw z zakresu stosunków pracowniczych należy stosować odpowiednio również regulacje kodeksu cywilnego. Jedną z tych regulacji, która okazuje się przydatna przy ocenie relacji między pracownikiem a pracodawcą, są przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia, zawarte w art. 405 i nast. k.c.
 • Wolontariat
  • Wolontariat pracowniczy (10)
   Wolontariat kojarzy się z działalnością ludzi dobrej woli w organizacjach pozarządowych, szpitalach, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, kościołach. Jednak to nie jedyne miejsca, w których można spotkać wolontariuszy. Również w firmach pracują osoby, które angażują się w wolontariat. W tych działaniach coraz częściej wspierają ich pracodawcy w ramach wolontariatu pracowniczego, będącego jednym z elementów odpowiedzialnego biznesu.
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło (13)
   W wyniku przeprowadzanych kontroli - ZUS nierzadko uznaje, że strony nie łączyła umowa o dzieło, lecz umowa zlecenia, stanowiąca tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym, z czym wiąże się też obowiązek opłacania składek. Przedsiębiorcy, broniąc się przed takimi decyzjami, mogą wykazywać przed sądem, że zawarta umowy miała faktycznie charakter umowy o dzieło. Muszą jednak przekonać sąd, że umowa ta miała cechy typowe dla umowy o dzieło. Warto więc mieć wiedzę o charakterystycznych cechach obu umów.
 • Warunki pracy
  • Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (16)
   Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bhp jest ochrona życia i zdrowia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca ponosi też całkowitą odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Pracodawca ma również obowiązek informować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach i przy wykonywanych pracach.
 • Polityka rodzinna
  • Aktualne rodzaje oraz wysokości świadczeń rodzinnych (20)
  • Karta Dużej Rodziny (III str. okł.)
 • Służby mundurowe
  • Zwalnianie żołnierzy z zawodowej służby wojskowej (21)
   W ostatnim czasie uległy znacznej modyfikacji przepisy dotyczące zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. Omawiane regulacje zwiera ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 • Lektury - Życie ze znakiem jakości (27)
 • Spis treści "Służby Pracowniczej" za 2014 rok (A-D)