Służba Pracownicza 2014/08

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Odzyskiwanie należności w zakresie świadczeń rodzinnych w UE (1)
   Zastosowanie przepisów unijnych; Współpraca instytucji państw członkowskich; Wniosek o odzyskanie należności; Tytuł wykonawczy; Dane zawarte we wniosku; Dokonywanie płatności - warunki i terminy; Granice pomocy udzielanej instytucji państwa członkowskiego; Koszty związane z odzyskiwaniem należności
 • Prawo Pracy
  • Natychmiastowa wykonalność wyroków w sprawach pracowniczych (5)
   Istota rygoru natychmiastowej wykonalności; Rygor z urzędu czy na wniosek? Podmiotowy aspekt rygoru z arat. 477 paragraf I k.p.c.; Wartościowe ograniczenie rygoru z arat. 477 k.p.c.; Brak wymogu zabezpieczenia - ryzyko pracodawcy; Natychmiastowa wykonalność wyroków na podstawie art. 477 k.p.c.; Właściwość sądu
  • Kiedy kierownicy mają prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (9)
   Pracownicy zarządzający; Kierownicy wyodrębnionych komórek; W razie pracy z podwładnymi; W układzie zbiorowym; Obowiązek prowadzenia ewidencji: Gdy nie można wykazać ilości godzin
 • Działalność Publiczna
  • Zakaz agitacji wyborczej w zakładzie pracy (13)
   Kampania wyborcza i agitacja wyborcza; Zakaz prowadzenia agitacji wyborczej w miejscu świadczenia pracy lub pełnienia służby; Względny zakaz agitacji wyborczej w zakładzie pracy; Karanie za niedozwoloną agitację na terenie zakładu pracy; Postępowanie w sprawie o wykroczenie
 • Służby Mundurowe
  • Zmiana przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (17)