Służba Pracownicza 2014/05

 • Prawo pracy
  • Urlop wychowawczy - po zmianach (1)
   Nabycie prawa do urlopu i jego wymiar; Udzielanie urlopu; Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu wychowawczego; Podjęcie pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego; Rezygnacja z urlopu wychowawczego i podjęcie pracy po urlopie; Obniżenie wymiaru czasu pracy
  • Wynagrodzenie za pracę - wybrane problemy(6)
   Istota wynagrodzenia; wynagrodzenie minimalne i godziwe; Prawo do jednakowego wynagrodzenia; Termin, miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia; Wynagrodzenie zasadnicze; Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; Wynagrodzenie dodatkowe za porę nocną; Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy; Wynagrodzenie postojowe; Premia regulaminowa; Wynagrodzenie chorobowe; Regulamin wynagradzania; Odprawa emerytalno-rentowa; Imienne karty wynagrodzenia; Przyczyny nieprawidłowości
  • Miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (14)
   Kto ma uzyskać informację i od kiedy liczyć termin; W razie długotrwałego naruszania obowiązków; Do kiedy liczyć termin? Gdy pracownik nie odbiera przesyłki
 • Vademecum Migranta
  • Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej. Część IV. Zasiłek dla bezrobotnych
   Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych opiera się na dwóch, określonych w rozporządzeniach nr 883/2004 i 987/2009, podstawowych procedurach: sumowaniu okresów oraz transferowaniu zasiłku dla bezrobotnych do innego państwa.