Służba Pracownicza 2014/03

 

 • Polityka rodzinna
  • Mieszkanie dla młodych (1)
   Kto może otrzymać wsparcie i na jakich warunkach; Dofinansowanie wkładu własnego; Pomoc warunkowa na spłatę; Zwrot wydatków związanych z budową
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2014 roku (6) W 2014 r. zasady opłacania przez rolników składek na ubezpieczenie zdrowotne są analogiczne do obowiązujących w poprzednich dwóch latach.....
 • Prawo pracy
  • Zniesławienie w Internecie (10)
   Dwa rodzaje zniesławienia; Czas i miejsce popełnienia przestępstwa; Ustalenie sprawcy przestępstwa; Rozpoczęcie postępowania karnego; Przebieg postępowania
  • Zasady powierzania pracownikowi innej pracy (14)
   Potrzeby pracodawcy; Kwalifikacje pracownika; Rodzaj pracy; Wynagrodzenie; Ograniczenie czasowe; Forma powierzenia innej pracy; Skutki; Regulacje szczególne
  • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy (18)
   Wymagalność roszczeń; Normy bezwzględnie obowiązujące; Tylko na zarzut; Przedawnienie w razie orzeczenia lub ugody; Zrzeczenie się przedawnienia; Bieg terminów przedawnienia; Co przerywa bieg przedawnienia roszczeń pracowniczych? Przedawnienie, gdy sprawa w sądzie; Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej; Przedawnienie prawa do trzynastki; Przedawnienie nagrody jubileuszowej; Przedawnienie prawa do odszkodowania za dyskryminację
  • Ustalenie istnienia stosunku pracy (23)
   Charakter zatrudnienia; Powództwo; Udział inspektora pracy
 • Warunki pracy
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2014 roku (27)
   Tworzenie zfśs - system powszechny; Naliczenie odpisu
 • Lektury
  • Jak oswoić starość? (8)
   Czarny ranking; Wypychanie starszych "za bramę"; Praca "ostatniej szansy"; Z biegiem dni, z biegiem lat...