Służba Pracownicza 2014/01

 • Prawo pracy
  • Czas pracy w 2014 roku (1)
   Ustalanie wymiaru czasu pracy; Wymiar czasu pracy na 2014 r.; Systemy i rozkłady czasu pracy; Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • Zmiana warunków płacowych pracownika (9)
   Porozumienie zmieniające; Wypowiedzenie zmieniające; Zmiana (rozwiązanie) układu zbiorowego pracy; Zmiana regulaminu wynagradzania; Zmiana pakietu socjalnego; Czasowe zawieszenie przepisów prawa pracy; Okresowe pogorszenie warunków umownych; Zawieszenie stosowania układu zbiorowego
  • Prawo pracownika do premii (15)
   Jak rozróżnić rodzaje premii; Premia regulaminowa; Gdy nie ma zysku; Premia uznaniowa; Swoboda niecałkowita; Zapisy w regulaminie; Wynagrodzenie za urlop - bez premii uznaniowej; Premia to nie zamiennik płacy za nadgodziny
 • Warunki pracy
  • Gospodarowanie zfśs (18)
   Planowe wydatkowanie zfśs; Zasady i formy planowania wpływów oraz wydatków; Dopuszczalność egzekucji ze świadczeń socjalnych; Dokonanie przez pracodawcę zwiększenia zfśs a prawo emerytów do świadczeń socjalnych
 • Vademecum migranta
  • Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej. Część I. Ustawodawstwo właściwe (I-XX)
   Podstawy prawne unijnej koordynacji; Gdzie obowiązują unijne przepisy koordynacyjne; Kto może korzystać z przepisów koordynacyjnych; Jakich świadczeń dotyczy koordynacja; Podstawowe zasady koordynacji; Ustalanie ustawodawstwa właściwego
 • Unia Europejska
  • Nasze budżety domowe (IV st. okł.)
 • Lektury
  • Nadchodzi przełom? (7)