Przyjaciel przy pracy 2016/02

 • Aktualności
  • World Rescue Services&Public Safety w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie
  • Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 r.
  • Chem-Safety-Expo po raz pierwszy w Targach Kielce
  • Targi Bezpieczeństa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD
  • Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie
 • Polecamy
  • Wypadki na budowach
  • Wywiad z Józefem Witczakiem, wiceprezesem Zarządu Głównego oraz Prezesem Oddziału Radom OSSPSBH
  • Piaskowanie - tematyczna lista kontrolna
  • BHP w budownictwie
  • Wytyczne dotyczące oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników zawierających substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac przy maszynach i urządzeniach rolniczych
 • BHP w praktyce
  • Środki ochrony roślin - zagrożenia
 • Prawo
  • Nowelizacje Kodeksu pracy - Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
 • Zarządzanie BHP
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych. Część I