Aktualności Ochrony Środowiska - wydanie specjalne 2021/86

 • Raport do KOBiZE, opłata za korzystanie ze środowiska i sprawozdanie odpadowe
  Gospodarując odpadami, powinniśmy pamiętać o tym, że co roku jesteśmy zobowiązani do wypełniania obowiązków, które podsumowują naszą działalność za rok ubiegły.
  • Zarejestruj się w KOBiZE bezbłędnie (2)
  • Zasady sporządzania raportu (3)
  • Wyliczanie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw (4)
  • Wartość opałowa (5)
  • Zamknięcie działalności a raport do KOBiZE (7)
  • Opłata za korzystanie ze środowiska (7)
  • Formularz opłaty (8)
  • Opłaty za wydanie uprawnienia do emisji (9)
  • Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska (9)
  • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi (10)
  • Dodanie nowego sprawozdania krok po kroku (11)

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz