Aktualności Ochrony Środowiska 2021/183

 • Temat numeru: Strażnicy gminni – większe uprawnienia do nakładania kar
  Na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się 22 czerwca 2020 r. projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Jakich kar można się spodziewać?
 • Kto może przetwarzać odpady na własne potrzeby
  Czy jako przedsiębiorca X, który nie posiada zezwolenia na zbieranie ani przetwarzanie odpadów, możemy przyjąć kod odpadu 10 12 08, np. do utwardzania dróg?
 • Co się zmieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  Projektowane zmiany w ustawie o odpadach określają prawa i obowiązki m.in. przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych (usunięto zapis „lub inny niż recykling proces odzysku”). Wprowadzający produkty w opakowaniach będą zobowiązani zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadzili produkty. O czym jeszcze warto wiedzieć?
 • 10 zalet stosowania zrównoważonych systemów odwadniających
  Korzyści ze stosowania zrównoważonych systemów odwadniających to głównie symulacja działania systemów naturalnych oraz integracja instalacji z krajobrazem jako struktury atrakcyjnej wizualne, co poza oczywistymi korzyściami środowiskowymi i społecznymi stwarza siedliska i promuje zasilanie wód gruntowych. Ograniczenia możliwości zastosowania zrównoważonych systemów drenażu wynikają z wymagań znacznych powierzchni, częstego serwisu oraz z potrzeby akceptacji społecznej dla naziemnych zbiorników. Pomimo tego zrównoważone metody zagospodarowania wód deszczowych mają wiele zalet w porównaniu z systemem konwencjonalnym (tj. zbiorczą siecią kanalizacyjną).
 • Zmiany prawne
  • Korygowanie danych w BDO – czy jest możliwe
   Pytanie: W 2020 roku firma, której przekazywaliśmy makulaturę obniżała masę ze względu na wodę czy inne zanieczyszczenia. Z powodu wody stan magazynowy jest wyższy niż rzeczywisty. Myślałem o napisaniu protokołu, ale czy jest jakiś wymagany specjalny wzór i jak zaewidencjonować go w KEO?
  • Kto jest wprowadzającym opakowania – producent czy klient
   Pytanie: Jesteśmy przedsiębiorstwem drukującym na zlecenie klienta artykuły reklamowe (plakaty, ulotki, banery) z logotypem klienta. Na życzenie klienta wysyłamy te artykuły bezpośrednio do jego oddziałów (300 lokalizacji) – np. po jednej sztuce danego artykułu do jednej lokalizacji, w związku z czym zamiast jednego opakowania wysyłamy np. 300 opakowań. Wysyłkę robimy firmą kurierską z konta klienta. My jesteśmy tylko miejscem wysyłki (nadawcą), a płatnikiem jest klient. Kto zatem jest wprowadzającym opakowania? My czy klient?
  • Klasyfikacja opakowań po farbach w sprayu
   Pytanie: Kupujemy farbę w sprayu do znakowania drzew w lesie. Po farbie zostają pojemniki ciśnieniowe (zapewne są tam też resztki tej farby). Rocznie oddajemy do utylizacji kilkaset kilogramów ww. pojemników. W BDO odbiorców tego typu odpadów w naszym rejonie jest niewielu, ceny są wysokie, a dodatkowo jedni część z tych odbiorców uważają, że właściwy kod dla tego typu odpadów to 15 01 10, a drudzy klasyfikują je jako 15 01 11. Który kod jest właściwy?
  • Sprowadzenie maszyny z zagranicy – czy jestem wprowadzającym produkty w opakowaniach
   Pytanie: Czy maszyna wykorzystywana w procesie produkcyjnym sprowadzona z zagranicy w metalowym kontenerze czyni z podmiotu „wprowadzającym produkty w opakowaniach” (metalowy kontener, folie i inne zabezpieczenia maszyny w kontenerze)? Czy ma znaczenie czy maszyna jest leasingowana (lub stanowi własność klienta), czy jest własnością podmiotu?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz