Aktualności Ochrony Środowiska - wydanie specjalne 2020/84

  • Temat numeru: Baza danych o odpadach – od A do Z
    Obowiązek przedłożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami spoczywa m.in. na podmiotach, które wprowadzają opakowania, eksportują opakowania, eksportują produkty w opakowaniach, dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, wprowadzają produkty w opakowaniach, a także są organizacjami samorządu gospodarczego lub organizacjami odzysku opakowań.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz