Aktualności Ochrony Środowiska 2020/12

 • Temat numeru: Uwaga! Powstało nowe ministerstwo odpowiedzialne za ochronę środowiska
  W wyniku rekonstrukcji rządu, która zaistniała jesienią bieżącego roku, została zmniejszona liczba ministerstw – z 20 do 14. Zlikwidowano niektóre resorty, a ich kompetencje przejęły inne, dotychczasowe, lub nowo utworzone resorty.
 • Zmiany w rozporządzeniu ws. oceny poziomów substancji w powietrzu
  Dnia 22 września 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.
 • Łatwiejsze ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego
  W trakcie budowy nowych odcinków dróg szybkiego ruchu, biegnących w śladzie dotychczasowych tras lub przy remontach dróg krajowych jest pozyskiwany destrukt – asfaltowy lub betonowy. Powstaje on w wyniku frezowania warstw nawierzchni istniejących dróg i zawiera ok. 95 % kruszywa.
 • Sprawdź, ile wynoszą nowe stawki opłat w Prawie wodnym
  Do końca października ogłaszane są nowe wysokości stawek opłat za legalizację urządzeń wodnych, wydanie zgód wodnoprawnych, czy opłaty podwyższonej. Dowiedz się, o ile wzrosły poszczególne stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w styczniu 2021 roku
 • Czy opakowanie po środku niebezpiecznym jest odpadem niebezpiecznym
  Pytanie: Czy puste, pozbawione zawartości beczki po preparacie uznanym, zgodnie z rozporządzeniem CLP, za substancję żrącą i posiadającym piktogram informujący o zagrożeniu, są odpadem niebezpiecznym, czy odpadem opakowaniowym z tworzywa sztucznego? Z informacji udzielonych przez producenta wynika, że nie jest to odpad niebezpieczny.
 • Sklep mniejszy niż 25 m2 – czy ma jakieś obowiązki
  Pytanie: Warunki, zalecenia, wymogi narzucone przy gospodarowaniu odpadami dotyczą m.in. jednostek handlowych o powierzchni powyżej 25 m2. Należy to zatem rozumieć tak, że przy powierzchniach mniejszych gospodarkę odpadami możemy kształtować dowolnie? Jakie wymogi może kierować punkt odbioru odpadów od sprzedającego np. akumulatory, gdy chce oddać zużyte odpady? 
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz