Aktualności Ochrony Środowiska 2020/10

 • Temat numeru: Gospodaruj odpadami kuchennymi i pokonsumpcyjnymi zgodnie z prawem
  Odpady kuchenne zaliczamy do bioodpadów. Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone, gdyż poza odpadami zielonymi w zakresie tego pojęcia mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
 • Jak wyliczyć sumę gwarancyjną na nowych zasadach?
  W projekcie rozporządzenia ministra klimatu w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej wzór na wyliczenie kwoty gwarancyjnej nie różni się od dotychczas stosowanego. Zmodyfikowano w nim jednak sposób ustalania kosztu unieszkodliwienia lub odzysku odpadów. Sprawdź, co jeszcze uległo zmianie.
 • Powstaje ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
  Nowa ustawa wprowadzi w Prawie wodnym zmiany dotyczące m.in. zmniejszenia progu powierzchni, od której liczy się opłatę za utratę naturalnej retencji terenowej, jak również zwiększenia udziału tej opłaty w przychodach gmin z warunkiem przeznaczenia części tych przychodów na rozwój retencji. Szczegóły znajdziesz poniżej.
 • Rząd przygotował projekt rozporządzenia w sprawie obliczania współczynnika intensywności zużycia energii
  Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z 20 lutego 2015 r. – o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261) i reguluje sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby kwalifikacji odbiorcy jako odbiorcy przemysłowego.
 • Pozwolenie na emisję gazów dla mobilnego odciągu
  Czy firma, która wykorzystuje mobilny wentylator służący do odciągu związków z rozkładu polioksymetylenu (formaldehyd), powinna uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza? Należy wspomnieć, że ww. wentylator używany jest sporadycznie, jedynie w przypadku zmian technologicznych/prób (kiedy wzrasta temperatura i tworzywo zaczyna się rozkładać), a w normalnym cyklu produkcyjnym nie istnieje potrzeba używania ww. wentylatora (nie ma emisji formaldehydu). Jeśli pozwolenie jest wymagane, to jak zaklasyfikować ten rodzaj emitora: punktowy? Jak określić jego lokalizację (ten sam wentylator używany jest przy różnych stanowiskach, w zależności od potrzeb)?
 • Kilka podmiotów transportujących odpady – jak wypełnić BDO
  Pytanie: Jak postąpić w przypadku, gdy jest kilka podmiotów transportujących odpad w BDO? Kontener przejmowany przez różnych przewoźników, np. transport drogowy z punktu wytworzenia do terminala kontenerowego, dalej transport kolejowy?
 • Chcę zalegalizować urządzenie wodne – na co zwrócić uwagę?
  Pytanie: Użytkujemy bez wymaganego pozwolenia urządzenie wodne. Proszę o informację, kto może złożyć wniosek legalizacyjny? Jakie wymagania musi spełniać lokalizacja takiego urządzenia?
 • Sprawozdanie odpadowe w BDO – jak wypełnić
  Pytanie: Chciałam zacząć robić sprawozdanie odpadowe za 2019 rok w systemie BDO. I tam jeden z działów w zakładce Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  to Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czy muszę tam coś wypełniać, czy tylko w dziale XI wymieniam jako jeden z kodów wytworzonych odpadów 16 02 14, i wpisuje masę i tyle? My zajmujemy się produkcją komponentów dla branży automotive, ale wytwarzamy też odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i przekazujemy je dalej.
 • 4 obowiązki jednostki handlowej
  Pytanie: Prowadzę jednostkę handlową sprzedającą części motoryzacyjne, m.in. akumulatory. W towar zaopatruję się tylko na terenie kraju. Odbieram stare akumulatory przy sprzedaży nowych (wymóg ustawy). W firmie towar przy sprzedaży pakuję w reklamówki, w związku z tym zarejestrowałam się w BDO i uiszczam opłatę recyklingową. Złożyłam też pierwsze sprawozdanie za 2019 rok dotyczące reklamówek. W firmie posiadam też kartony po towarze, które odbiera firma zgodnie z zawartą z nią umową. Nie przekraczam ilości rocznej 5 ton zobowiązującej do prowadzenia ewidencji odpadów. Wystawiam jedynie karty przekazania odpadu przy odbiorze kartonów oraz karty przekazania odpadów przy sprzedaży odebranych od klientów starych akumulatorów firmie, która ma zezwolenie na zbieranie odpadów (mam też z tą firmą podpisaną umowę). Chciałam zapytać, czy poprawnie gospodaruję odpadami w mojej firmie i czy powinnam też składać sprawozdania jako wytwórca odpadów w dziale XII BDO. Wiem, że nie muszę rejestrować się w BDO, jeśli nie jestem zobowiązana do prowadzenia ewidencji, ale wystawianie samych KPO jest ewidencją uproszczoną. Czy w związku z tym powinnam składać te sprawozdania? A może nie powinnam wystawiać kart przekazania odpadu? Trochę mam mętlik w tej kwestii. Uprzejmie proszę o pomoc i rozwiązanie wątpliwości.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz