Aktualności Ochrony Środowiska 2020/07 (175)

 • Temat numeru: Pięć instalacji wymagających zgłoszenia
  Bardzo wiele przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność i często nie wie, że dana instalacja wymaga uzyskania zgłoszenia z uwagi na emisję gazów i pyłów do powietrza. Niestety często dowiadują się o tym podczas kontroli WIOŚ. W artykule przedstawimy najbardziej popularne instalacje wymagające zgłoszenia do właściwego miejscowo starosty.
 • Nowe moduły BDO już dostępne
  W wyniku prac nad Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, na początku czerwca  2020 r. w zakresie Modułu sprawozdawczości  planowane jest udostępnienie funkcjonalności, pozwalającej na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami. Z kolei w połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 • Dowiedz się, jak sobie poradzić z problemami technicznymi w BDO!
  W zakresie działania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarowaniu odpadami (BDO) pojawiają się problemy techniczne polegające np. na braku możliwości zalogowania przez niektórych jej użytkowników. Jak sobie z nimi radzić?
 • Uwaga! Nowy termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego
  16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z którą audyt trzeba przeprowadzić do 30 września 2020 r.
 • Ważność decyzji odpadowych w czasie epidemii
  Z racji utrudnień panujących w urzędach, które są właściwe do wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadowej lub zmiany tych decyzji, rząd zmienił przepisy. Od 16 maja 2020 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z którą terminy obowiązywania decyzji dotyczących gospodarowania odpadami zostaną przedłużone.
 • Jak przebiega procedura uzgadniania dokumentów planistycznych
  Wody Polskie są odpowiedzialne za sporządzanie, aktualizowanie i uzgadnianie wielu projektów dokumentów planistycznych. Procedura uzgadniania dokumentów dotyczących planowanej zabudowy lub planowanego zagospodarowania terenu, znajdującego się na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią została uwzględniona w ustawie Prawo wodne. W praktyce oznacza to, że wnioskodawca występuje do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich o uzgodnienie projektu określonych w ww. ustawie dokumentów planistycznych. Odmowa pozytywnego dla wnioskodawcy uzgodnienia stanowi przesłankę do odmowy wydania decyzji.
 • Rodzaje emisji do powietrza – jak je rozróżnić
  Pod kątem przepisów ochrony środowiska wyróżnia się dwa rodzaje emisji zanieczyszczeń do powietrza: emisję zorganizowaną i niezorganizowaną. Czym są? Dowiesz się tego z artykułu.
 • Jak wprowadzić na rynek panele fotowoltaiczne
  Pytanie:Czy jest jakaś procedura dla osoby fizycznej prowadzącej działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu lub hodowli drobiu posiadającej nr BDO, dotycząca importu paneli fotowoltaicznych? Czy są z tego tytułu jakieś opłaty?
 • Magazynowanie czy składowanie odpadów
  Pytanie: Jesteśmy firmą prowadzącą działalność polegającą na robotach liniowych bez instalacji (działalność nie wymaga pozwolenia na wytwarzanie odpadów i ich transport). Ze względów technologicznych i organizacyjnych ziemię, gruz i zdemontowane rury (pochodzące z modernizacji sieci ciepłowniczych) często przewozimy na składowisko poza terenem budowy, na którym zostały wytworzone, a które znajduje się przy siedzibie firmy. Następnie po pewnym czasie przewozimy je do odbiorcy prowadzącego zbieranie odpadów. Proszę o odpowiedź, czy musimy posiadać zezwolenie na składowanie odpadów? Czy proces ten stanowi magazynowanie wstępne, czy tymczasowe?
 • Czym się różni opłata recyklingowa od produktowej
  Pytanie: Prowadzę mały sklep i oferuję klientom reklamówki. Reklamówki te są wprowadzone na stan sklepu, a sprzedaż tych reklamówek odbywa się z narzuceniem marży. Czy w tym wypadku muszę być wpisany do BDO? W waszym artykule w numerze 173 jest napisane, że jeżeli zaciągnięte na stan sklepu reklamówki są sprzedawane z marżą narzuconą przez sklep to nie są one traktowane jako opakowania tylko są to produkty, a co za tym idzie nie powinniśmy być wpisani do BDO. To co w takim przypadku z opłatą recyklingową? Wydaje mi się, że mieszam te dwie rzeczy BDO z opłatą recyklingową i wymogami z nią związanymi.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz